Bahrain 123/10 * v Kuwait 210/4

Bahrain 123/10 * v Kuwait 210/4
Source: New feed