Bangladesh Under-23s 150/6 v Sri Lanka Under-23s 151/1 *

Bangladesh Under-23s 150/6 v Sri Lanka Under-23s 151/1 *
Source: New feed