Dhaka Dynamites 147/5 * v Rangpur Riders 142/10

Dhaka Dynamites 147/5 * v Rangpur Riders 142/10
Source: New feed