England Under-19s 279/7 v Sri Lanka Under-19s 127/10 *

England Under-19s 279/7 v Sri Lanka Under-19s 127/10 *
Source: New feed