Karnataka 167/3 * v Punjab 163/6

Karnataka 167/3 * v Punjab 163/6
Source: New feed