Karnataka 171/6 v Mumbai 174/3 *

Karnataka 171/6 v Mumbai 174/3 *
Source: New feed