Kenya 106/2 * v Nigeria 105/5

Kenya 106/2 * v Nigeria 105/5
Source: New feed