Kenya 140/9 v Scotland 145/2 *

Kenya 140/9 v Scotland 145/2 *
Source: New feed