Kenya 241/6 * v Uganda 240/3

Kenya 241/6 * v Uganda 240/3
Source: New feed