Kurunegala Youth Cricket Club 199/10 & 214/10 * v Sri Lanka Navy Sports Club 223/10 & 204/10

Kurunegala Youth Cricket Club 199/10 & 214/10 * v Sri Lanka Navy Sports Club 223/10 & 204/10
Source: New feed