Punjab 52/2 * v Tamil Nadu 174/6

Punjab 52/2 * v Tamil Nadu 174/6
Source: New feed