Tamil Nadu 98/6 * v Punjab 94/8

Tamil Nadu 98/6 * v Punjab 94/8
Source: New feed