University Sports South Africa XI 207/6 v Sri Lanka Emerging Team 211/6 *

University Sports South Africa XI 207/6 v Sri Lanka Emerging Team 211/6 *
Source: New feed