VB Kanchi Veerans 136/8 v Ruby Trichy Warriors 139/4 *

VB Kanchi Veerans 136/8 v Ruby Trichy Warriors 139/4 *
Source: New feed