Yorkshire 339/4 * v Durham 335/5

Yorkshire 339/4 * v Durham 335/5
Source: New feed